Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA CREATIVE EVENTS CROATIA

OBVEZE CREATIVE EVENTS:
Creative Events j,d.o.o. se obvezuje klijentu pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena rezervacijom (programom) i skrbiti o interesima i pravima putnika, u skladu s važećim propisima RH i poslovnim običajima u ovoj djelatnosti. Creative Events j.d.o.o. se obvezuje da će čuvati, kao poslovnu tajnu, sve što je saznao o putniku, te da neće bez putnikova odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome priopćiti njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, te imena njegovih suputnika. Creative Events j.d.o.o. zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode i druge okolnosti na koje Creative Events ne može utjecati), a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Creative Events j.d.o.o. se obvezuje ispuniti sve obveze navedene u njegovim rezervacijama (programima)  u potpunosti i kako je opisano, osim u slučaju više sile ili promijenjenih okolnosti. U takvim slučajevima, Creative Events će ponuditi zamjensko rješenje ako je moguće. Creative Events nije obvezan pružati usluge izvan ovih Uvjeta i odredbi.
OBVEZE PUTNIKA:
Agencija ugovaratelj putovanja/putnik je dužan pravodobno dostaviti sve podatke potrebne za realizaciju ugovorenog programa, te obavijestiti Creative Events j.d.o.o. o svim činjenicama koje bi mogle ugroziti odvijanje ili realizaciju programa (ako iz zdravstvenih ili drugih razloga putnik traži određenu vrstu ishrane, boluje od kronične bolesti i sl.). Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i ostalim objektima u kojima se vrši programom ugovorena usluga, te surađivati s predstavnikom Creative Events i davateljima svih drugih usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik sam odgovara za učinjenu štetu. Putnik je dužan štetu koju je prouzrokovao pokriti odmah na mjestu gdje je šteta prouzrokovana ili na mjestu koje odredi fizička ili pravna osoba koja je pretrpjela štetu.
POSTUPAK REZERVACIJE:
Odmah po rezervaciji, putnik plaća na ime pologa 30% od ukupnog iznosa svih putnih troškova. Preostali iznos cijene u potpunosti dospijeva na naplatu 60 dana prije pružanja prve usluge. Za rezervacije učinjene u roku od 60 do 15 dana prije pružanja prve usluge, potrebno je izvršiti cijelu uplatu u roku od 7 dana od učinjene rezervacije. Za rezervacije učinjene u roku od 14 dana od pružanja prve usluge, potrebno je izvršiti potpunu uplatu u roku od 24 sata od učinjene rezervacije. Svaka promjena plana puta biti će naplaćena prema ispod navedenim uvjetima. Svaka promjena plana puta učinjena na licu mjesta za vrijeme boravka u Hrvatskoj, mora biti uplaćena u roku od 4 sata od učinjene rezervacije. 
Napomena: Pravila o otkazivanju mogu se razlikovati od dolje navedenih uvjeta, ovisno o uslugama uključenim u plan puta. Po učinjenoj rezervaciji, putniku će se osigurati pojedinačna opcija plaćanja, a navedeni uvjeti se neće uzimati u obzir. 
Prihvaćanje Uvjeta i odredbi - Creative Events j.d.o.o. smatra da su uvjeti prihvaćeni nakon uplate traženog pologa.
PROCEDURA UPLATE:
Putnik/Ugovaratelj putovanja može kupovati usluge izravno od Creative Events j.d.o.o. putem bankovnog računa, obrasca za autorizaciju kreditne kartice, plaćanje internetom putem kreditne kartice. Prihvaćene kreditne kartice; MasterCard ®, Visa ® i Maestro ®. Kreditna kartica putnika/Ugovaratelja putovanja bit će naplaćena u lokalnoj valuti (kuna) po kupovnom tečaju važećem na dan kada banka obrađuje naknadu. Zbog toga su moguća odstupanja u cijeni izraženoj u ponudi i stvarno naplaćenom iznosu po kreditnoj kartici putnika. Plaćanje putem bankovnog računa u drugim valutama moguće je samo u dogovoru s Creative Events. Kreditna kartica naplatit će se u lokalnoj valuti, a klijentova banka će je zamijeniti prema tečaju koji vrijedi na dan kad banka obrađuje uplatu. Iz tog razloga mogu postojati razlike u navedenim cijenama u SAD-u i stvarnoj stopi obrađenoj na kreditnoj kartici klijenta. Creative Events j.d.o.o. će izravno teretiti kreditnu karticu putnika/Ugovaratelja putovanja, isključivo nakon pisane potvrde vlasnika kreditne kartice dane putem; e-pošte, telefaksom ili SMS porukom, u slučajevima u kojima je plaćanje usluga vršeno putem obrasca za autorizaciju kreditne kartice, za bilo koje dodatne usluge u tijeku putovanja koje inicijalno nisu dogovorene u ponudi. Za istu naplatu nije potreban dodatni obrazac ovlaštenja. Sve dodatne usluge ukupno ne mogu biti više od ukupnog iznosa samog putovanja, ukoliko je ukupni iznos dodatnih usluga viši od ukupnog iznosa samog putovanja potreban je novi obrazac za autorizaciju. U slučajevima u kojima su plaćanja po ponudama Creative Events j.d.o.o. izvršena putem bankovnog računa ili internetom putem kreditne kartice, za sve dodatne usluge tokom putovanja, koje nisu inicijalno predviđene u ponudi, putnik/Ugovaratelj usluga će morati  ponovno izvršiti plaćanje putem interneta ili bankovnom transakcijom.
SADRŽAJ REZERVACIJE:
Detaljan sadržaj svakog rezerviranog programa, sve informacije o svim uslugama, te podaci o broju putnika nalaziti će se u krajnjem itineraru koji će biti poslan od strane agencije prije uplate samog depozita. Creative Events j.d.o.o. ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga na rezervacijama (programima), a dobivena je od strane treće osobe.
ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA:
Putnik/ugovaratelj putovanja (druga agencija) može u svako doba odustati od putovanja. Kada putnik otkaže putovanje, Creative Events j.d.o.o. zadržava od ukupne cijene rezervacije (programa) slijedeće iznose:
Za programe kreirane posebno “po želji” putnika:
• Do 30 dana prije usluge: 20% ukupne cijene usluge
• 30-25 dana prije usluge: 30% ukupne cijene usluge
• 25-20 dan prije usluge: 50% ukupne cijene usluge
• 20 do 0 dana prije usluge ili no-show: 100% ukupne cijene usluge
Za usluge prijevoza putnika:
• Do 72 sata prije usluge: 0% ukupne cijene usluge
• 72 do 48 sati prije usluge: 30% ukupne cijene usluge
• 48 do 24 sata prije usluge:50% ukupne cijene usluge
• 24 do 0 sati prije usluge ili no-show: 100% ukupne cijene usluge
Za ostale privatne izlete :
• Do 31 dana prije usluge: 10% ukupne cijene usluge
• 30-22 dana prije usluge: 30% ukupne cijene usluge
• 21 do 15 dana prije usluge:50% ukupne cijene usluge
• 14-0 dana prije usluge ili no-show: 100% ukupne cijene usluge
Za privatne transfere brodovima:
• do 8 dana prije usluge: 0% ukupne cijene usluge
• 7-3 dana prije usluge: 30% ukupne cijene usluge
• 72-48 sata prije usluge: 50% ukupne cijene usluge
• 48-0 sati prije usluge ili no-show: 100% ukupne cijene usluge
Sve navedeno, odnosi se na radne dane, dakle od ponedjeljka do petka, između 9 sati i 17 sati, izračunate prema datumu i vremenu u Hrvatskoj. 
AERODROMSKI I LUČKI TRANSFERI:
Putnik/Ugovaratelj putovanja su odgovorni za pružanje preciznog vremena dolaska i točnoj lokaciji kupljenja putnika (poput zračne luke, broja leta, pristaništa za krstarenje, adrese hotela) najmanje 72 sata prije datuma putovanja na kontakt e-mail ili telefonske brojeve navedene u konačnoj rezervaciji. Ako to ne učinite, može doći do gubitka usluge i Creative Events j.d.o.o., njene podružnice ili odgovarajući davatelj usluga neće biti odgovorni za povrat novca.
PUTNA DOKUMENTACIJA:
Svi putni dokumenti će bit pravovremeno dostavljeni ugovaratelju putovanja/putniku ili direktno neposrednom pružatelju usluga (voucher, eventualne pismene obavijesti i sl.), a sukladno s Općom uredbom o zaštiti podataka.
OSIGURANJE:
Putnicima savjetujemo uplatu osiguranja: za slučaj otkaza putovanja, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, te osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Navedena osiguranja mogu se uplatiti izravno kod osiguravatelja.
PUTNI DOKUMENTI, VIZNI, CARINSKI I DEVIZNI PROPISI:
Putnici su dužni pridržavati se viznih, carinskih i deviznih propisa zemalja kojima prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove i posljedice snosi sam prekršitelj. Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave (putovnice, vize i sl.). Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obvezuju Creative Events j.d.o.o.. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi putnik. 
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:
Putnik svoje osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. potvrda uplate, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge). Creative Events j.d.o.o. se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (tj krajnji pružatelji usluga). Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podataka.
OSTALE INTERNET POVEZNICE:
Internetske stranice Creative Events mogu sadržavati poveznice na druge Internet stranice (npr. Facebook, Instagram, YouTube, vremenske prognoze). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako Creative Events ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim Internet strancima. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave o privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju. 
KOLAČIĆI
Kolačići (engl. cookies) omogućavaju Creative Events j.d.o.o. prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na Internet stranici Creative Events Croatia (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično. Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja Internet stranice Creative Events Croatia na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz Internet stranice (npr. ne morate svaki put iznova unositi podatke za registraciju). Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja Internet stranice Creative Events Croatia. Creative Events Croatia zadržava pravo korištenja kolačića na Internet stranici no svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića uređivanjem/promjenama postavki u svom Internet pregledniku. 
PODNOŠENJE I RJEŠAVANJE PRIGOVORA:
Svaki eventualni prigovor putnik je dužan prijaviti Creative Events j.d.o.o. bez nepotrebnog odgađanja. Ako putnik tokom putovanja istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovornih obveza, predstavnik Creative Events j.d.o.o. dužan je na prikladan način i u što kraćem roku riješiti prigovor, ukoliko je to moguće s obzirom na sadržaj prigovora. Ukoliko to nije moguće, putnik može najkasnije u roku od 10 dana od završetka putovanja izjaviti pisani prigovor. Putnik izjavljuje prigovor pojedinačno, pisanim putem poštom na Creative Events j.d.o.o., Vukovarska 30, 20000 Dubrovnik, putem telefona na broj +385 91 550 8697, ili putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Creative Events j.d.o.o. će bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora, te odgovoriti na njega u roku od 15 dana od njegovog primitka. Creative Events j.d.o.o. će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Dok Creative Events j.d.o.o. ne riješi pritužbu, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Iako vjerujemo da će, u slučaju eventualne reklamacije, putnik biti zadovoljan rješenjem ponuđenim od strane Creative Events j.d.o.o., u slučaju eventualnog pokretanja sudskog spora, želimo vas izvjestiti da je za isti mjerodavno pravo Republike Hrvatske i nadležan sud u Dubrovniku.
Creative Events j.d.o.o.
Vukovarska 30
20 000 Dubrovnik
OIB : 09022441968
Tel: +385 91 550 8697
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., W: www.creativeventscroatia.com 
Dubrovnik, 01.01.2019.

IMPRESSUM
Naziv tvrtke CREATIVE EVENTS j.d.o.o. za turizam i usluge, turistička agencija
Skraćeni naziv CREATIVE EVENTS j.d.o.o.
Pravni oblik tvrtke: Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Sjedište tvrtke: Dubrovnik, Hrvatska
Adresa tvrtke: Vukovarsa 30, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
Radno vrijeme: pon –pet 09:00-17:00 h
Trgovački registar: Trgovački sud u Dubrovniku
MBS: 5139759
OIB: 09022441968
Član uprave: Iris Prigl
Voditelj poslova: Iris Prigl (član uprave, direktor društva)
Račun kod: Raiffeisenbank Austria d.d.,
Magazinska cesta 69, 10 000 Zagreb, CROATIA
IBAN: HR3324840081135124795
Swift Code: RZBHHR2X
Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije: Ministarstvo turizma, Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg maršala Tita 8/I, 10000 Zagreb

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...