Obavijest o načinu podnošenja prigovora gostiju

Cijenjeni gosti,

Sukladno odredbi članka 6. i 21. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) kao i odredbi čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) putnici su ovlašteni podnijeti pritužbe na kvalitetu naših usluga pisanim putem ili osobno na adresu: Vukovarska 30, 20 000 Dubrovnik. Omogućavamo podnošenje prigovora na slijedeći način:

- poštom na adresu: Creative Events j.d.o.o., Vukovarska 30, 20 000 Dubrovnik
- putem e-mail adrese : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorene rezervacije, putnik se može na samome mjestu pružanja usluge odmah obratiti Organizatoru podnošenjem prigovora, sukladno Općim uvjetima.
Ukoliko Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Creative Events nije dužan uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju.
Putnik se može obratiti Creative Events j.d.o.o. i po završetku rezervirane usluge, u razumnom roku, s prigovorom odnosno zahtjevom za sniženje cijene ili naknadu štete. Creative Events će odmah po primitku Vašeg prigovora potvrditi primitak istog te odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka i odgovoriti. Obavezne informacije koje je potrebno navesti u pritužbi su: ime i prezime osobe koja podnosi pritužbu te točnu adresu za podnošenje odgovora. Putnik je dužan obrazložiti razloge podnošenja prigovora te ujedno predočiti odgovarajuće dokaze.
Creative Events j.d.o.o. će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore te će čuvati i voditi pisanu evidenciju podnesenih prigovora najmanje godinu dana od dana njihovog zaprimanja.
Sve dok Organizator ne donese odluku o podnesenom prigovoru, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge institucije ili nadležnih tijela, prava na podnošenja tužbe te davanja informacija u javna glasila i medije.
Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći: iznos neiskorištenog dijela usluga. Ovime se isključuje pravo putnika na naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravajuće kuće koja istu štetu i pokriva.
Svi osobni podaci navedeni u prigovoru bit će pohranjeni adekvatno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i neće biti upotrijebljeni u druge svrhe.

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...